तुझ्यात जीव रंगला’ मालिकेतील ‘राणादा आणि पाठक बाईंच्या’ खऱ्याखुऱ्या लग्नाच्या पत्रिकेवर चक्क चांदीचा विडा

आपल्या आवडत्या कलाकारांच्या लग्नाबद्दल आपण नेहमीच उत्सुक असतो. त्यातल्या त्यात एखादी ऑनस्क्रीन वरची जोडी ऑफस्क्रीन वर…