विषमुक्त व दर्जेदार शेतमाल उत्पादन व विपणन याबाबत, कृषी विज्ञान केंद्र नारायणगाव आणि ॲमेझॉन यांच्यात करार

पुणे : ॲमेझॉन इंडिया आणि कृषी विज्ञान केंद्र नारायणगाव यांच्यात अन्नसुरक्षा व दर्जेदार शेतमाल उत्पादन आणि…