त्रिदल अँकॅडमीच्या नऊ विद्यार्थ्यांची अग्णिविरमध्ये निवड!

त्रिदल अँकॅडमी मध्ये प्रशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची अग्निविरमध्ये निवड झाली आहे. विद्यार्थ्यांच्या या यशाबद्दल त्रिदल अँकॅडमीमध्ये सत्कार…