शेतकऱ्याची कमाल! पुण्यामध्ये केली सफरचंदाची शेती

बदल हा काळाचा नियम आहे. काळ बदलत जातोय तशी प्रत्येक गोष्टीत आधुनिकता येत आहे. शेती व्यवसायात…